Firma


AR-DOM
Biuro Projektowo - Usługowe

Powstało w październiku 1997 roku. W początkowym okresie specjalizowaliśmy się w tworzeniu dokumentacji projektowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz lądowego w zakresie dróg, ulic i inżynierii miejskiej. Od 2000 roku zakres świadczonych usług ograniczyliśmy głównie do projektowania oraz nadzorowania budownictwa lądowego, dróg publicznych, wewnętrznych, leśnych oraz ulic i inżynierii miejskiej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.
Posiadamy uprawnienia do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Projektowania w zakresie dróg i przepustów, nadzorowania w zakresie dróg, mostów, przepustów, budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz hal stalowych. Zrealizowaliśmy już wiele zadań w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania obiektów budowlanych. Począwszy od domków jednorodzinnych, przez średniej wielkości obiekty użyteczności publicznej do obiektow typu markety handlowe o powierzchni przekraczającej 2000 m2 m in. Kaufland, Lidl, Merkury. W zakresie budownictwa komunikacyjnego posiadamy doświadczenie w zakresie dróg transportu rolnego, leśnego, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wykonaliśmy już dokumentacje projektowe ponad 100 km dróg kategorii od D - dojazdowe do G - główne.


23 Maj 2018